Päivitetty: Maaliskuu 2023
Hanketyyppi
Laajuus (brm2)
Laajuus (m3)
Rakennusvuosi
  

Korjaustoimenpiteiden laajuus

Sijainti ja logistiikka

Sijainti ja logistiikka

Haitta-aineiden purkutyöt

Haitta-aineiden purkutyöt

Maanrakennus ja ulkopuoliset työt

Maanrakennus
Louhinta
Ulkopuoliset työt

Runko, vesikatto ja julkisivu

Perustukset
Alapohja
Välipohja
Kantavat pystyrakenteet ja kuilut
Vesikatto
Julkisivut

Täydentävät rakenteet

Väliseinät
Alakatot

Märkätilat, pintarakenteet ja kalusteet

Märkätilat
Kalusteet
Kuivien tilojen pintarakenteet

Talotekniikka

IV-työt
LV-työt
Sähkötyöt
Hissit
Luovutusvaiheen toimenpiteet
      
Hanketyyppi
Rakennusvuosi
Asuntomäärä kohteessa kpl   
Rappujen tai linjojen määrä kpl   
Asuntoa per rappu tai linja, keskimäärin kpl
Märkätiloja keskimäärin kpl/asunto
Haitta-aineiden purkutyöt
Asuntojen haitta-aika per rappu/linja vko   
Rappujen/linjojen aloitusväli
Asuntoihin kohdistuvien töiden kokonaiskesto vko
Rappuja/linjoja samaan aikaan toteutuksessa, max kpl
Työmaan perustaminen ja valmistelutyöt vko
Työmaan päättäminen vko
Rakennusajan normaalikesto kk   
  

Taustaa


• Laskimella voidaan arvioida korjaushankkeen rakentamisen normaalikesto. Hankkeen normaalikesto on hankkeen rakennussuunnitelmien ja tavanomaisen kireystason mukainen rakennusaika kuukausina. Normaalikesto ei sisällä lomakuukausia (vähintään 1 kk per hankevuosi).
• Laskin on tarkoitettu rakennusalan ammattilaisille rakennushankkeen alustavaan aikataulusuunnitteluun. Käyttö vaatii asiantuntemusta ja laskinta tulee käyttää harkiten.
• Laskentamallit perustuvat noin 80 korjaushankkeen toteutuneisiin aikatauluihin ja niitä vastaaviin laajuustietoihin. Laskentamallit on määritetty As Oy linjasaneerauksille sekä asuinkerrostalojen, koulujen ja toimistojen korjauksiin. Muille hanketyypeille korjausrakentamisen ajoitusmalli ei sovellu.
• Suurin osa laskentamallien taustalla olevista hankkeista on 1950-luvun jälkeen rakennettuja rakennuksia. Ajoitusmallia tulee käyttää harkiten 1950-lukua vanhempiin rakennuksiin.
• Korjausrakentamisen ajoitusmallin on kehittänyt Mittaviiva Oy yhteistyössä RAKLI:n ja Rakennusteollisuuden sekä heidän jäsenyritystensä kanssa.


 

Normaalikeston laskenta

Ajoitusmalli laskee rakennusajan normaalikeston kahdella eri laskentakaavalla. Hankkeen normaalikesto on hankkeen rakennussuunnitelmien ja tavanomaisen kireystason mukainen rakennusaika kuukausina. Käyttäjän tulee itse ottaa huomioon korjausrakennushankkeen normaalikeston laskennassa
  1. Lomien vaikutus rakennusaikaan: käyttäjän tulee lisätä normaalikestoon vähintään 1 kk per hankevuosi.
  2. Vuodenajan vaikutus normaalikestoon: käyttäjän tulee ottaa huomioon vuodenajan vaikutus kestoon ja resurssitarpeisiin esimerkiksi, jos julkisivutyöt ajoittuvat talvelle.
  3. Poikkeukselliset markkinatilanteet ja niiden mahdolliset vaikutukset esimerkiksi kriittisten rakennusmateriaalien toimitusaikoihin.
  4. Riskivaraukset: esimerkiksi riskivaraus hankkeen aikana ilmeneville suunnitelmamuutoksille.
  5. Hankkeen vaiheistus: käyttäjä laskee hankkeen osat erikseen ja suunnittelee niiden vaiheistuksen ajoitusmallin ulkopuolella.
  6. Käytön asettamat rajoitukset: tilojen käytön asettamat rajoitteet, jos saneerattavat tai niiden läheisyydessä olevat tilat ovat käytössä samanaikaisesti.
  7. Erikoistoimenpiteet, joita ajoitusmalli ei huomioi, esimerkiksi rakennuksen sisäpuoliset louhintatyöt tai laajat perustusten vahvistukset.

LinjasaneerausKorjausrakentamisen ajoitusmallin laskentamallit perustuvat noin 80 korjaushankkeen toteutuneisiin aikatauluihin ja niitä vastaaviin laajuustietoihin.
Alla on kuvattu tarkemmin hanketyypeittäin käytetty hankeaineisto.

Korjausrakentamisen ajoitusmalli soveltuu vastaaviin hankkeisiin.

Toimistojen tausta-aineistot
Toimistorakennusten laskentakaavat perustuvat 20 toimistohankkeeseen, joiden: Asuinkerrostalojen tausta-aineistot
Asuinkerrostalojen laskentakaavat perustuvat 20 asuinkerrostalohankkeeseen, joiden: Koulujen tausta-aineistot
Koulujen laskentakaavat perustuvat 21 kouluhankkeeseen, joiden: Linjasaneerausten tausta-aineistot
Linjasaneerausten laskentakaavat perustuvat 19 linjasaneeraushankkeeseen, joissa: